اجاره کمپرسور دیزلی CFM 1600
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی - معدنی CFM 1600 ا 7 بار | خرید ,فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور فشار قوی دیزلی CFM 900
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-14-2017
اجاره کمپرسور دیزلی فشار قوی CFM 900 ا 25 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور فشار قوی دیزلی CFM 1070
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-12-2017
اجاره کمپرسور فشار قوی دیزلی - معدنی CFM 1070 ا 25 بار | خرید ,فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
اجاره کمپرسور فشار قوی دیزلی CFM 1170
ارسال شده توسط: | تاریخ:11-12-2017
اجاره کمپرسور فشار قوی دیزلی - معدنی CFM 1170 ا 25 بار | خرید , فروش و اجاره (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2